קטגוריות נבחרות

חוות דעת: נציב תלונות על שופטים (1)

חוות דעת: נציב תלונות על שופטים

הבהרה והגבלת אחריות: פורטל חוזים נוסד כשירות לציבור בכדי להגביר את המודעות לחשיבות של חתימה על הסכם מסודר. כל המסמכים בפורטל מובאים כדוגמאות כלליות להתרשמות בלבד, הם אינם מהווים משום יעוץ או הצעה להשתמש במסמך כלשהו והם אינם יכולים לשמש עילה לתביעה כלשהי. חוקים, דינים וטפסים משתנים כל העת. על כן, המסמכים באתר עלולים להיות לא מדויקים ו/או לא עדכניים. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום לפני חתימה על כל חוזה. אין להעתיק כל חלק מהאתר ו/או מהלקטים המובאים בו.

כותרת אתר מקור הורד קובץ תאריך הוספה
חוות דעת: אישור הסכם ממון נציבות תלונות הציבור על שופטים 26/01/2010
חוות דעת: דחייה אוטומטית של דיון, לבקשת דחייה ראשונה נציבות תלונות הציבור על שופטים 17/11/2009
חוות דעת: הדיון בבקשת המשטרה להארכת תקופת החזקתה בתפוס מעבר לשישה חודשים נציבות תלונות הציבור על שופטים 17/11/2009
חוות דעת: הסדרת מעמדה החוקתי של הנציבות נציבות תלונות הציבור על שופטים 17/11/2009
חוות דעת: הסדרת מעמדה החוקתי של הנציבות נציבות תלונות הציבור על שופטים 17/11/2009
חוות דעת: זימון הנציב בפני הוועדה לבחירת שופטים נציבות תלונות הציבור על שופטים 17/11/2009
חוות דעת: חובת ההנמקה נציבות תלונות הציבור על שופטים 17/11/2009
כותרת אתר מקור הורד קובץ תאריך הוספה
חוות דעת: חילופי דברים בין בעל דין או ב"כ לבין בית המשפט שעה שהצד שכנגד אינו נוכח נציבות תלונות הציבור על שופטים 17/11/2009
חוות דעת: ייצוג בבית המשפט לתביעות קטנות (תוספת) נציבות תלונות הציבור על שופטים 17/11/2009
חוות דעת: נוכחות הצדדים בדיון נציבות תלונות הציבור על שופטים 17/11/2009
חוות דעת: ניגוד עניינים ומראית פני ניגוד עניינים נציבות תלונות הציבור על שופטים 17/11/2009
חוות דעת: נציבות תלונות הציבור על שופטים אל מול מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הכללי נציבות תלונות הציבור על שופטים 17/11/2009
חוות דעת: נציבות תלונות הציבור על שופטים אל מול מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הכללי (השלמה) נציבות תלונות הציבור על שופטים 17/11/2009
חוות דעת: סופיותו של פסק דין נציבות תלונות הציבור על שופטים 17/11/2009
חוות דעת: סמכויות הנציבות: דרכי בירור תלונה נציבות תלונות הציבור על שופטים 17/11/2009
חוות דעת: סמכות הנציבות - תוצאות בירור תלונה נציבות תלונות הציבור על שופטים 17/11/2009
חוות דעת: סמכות הנציבות לטפל בתלונות על התנהגות שופטים ערב מינויים נציבות תלונות הציבור על שופטים 17/11/2009
חוות דעת: עלאת נושא הסמכות המקומית ביוזמת בית המשפט נציבות תלונות הציבור על שופטים 17/11/2009
חוות דעת: פסיקתה (חוות דעת משלימה) נציבות תלונות הציבור על שופטים 17/11/2009
חוות דעת: שאלת חשיפתם וקבילותם של מסמכי הנציבות בהליכים בפני בית הדין המשמעתי לשופטים או בפני הוועדה לבחירת שופטים נציבות תלונות הציבור על שופטים 17/11/2009
חוות דעת: שיפוט משמעתי והעברה מכהונה על ידי הוועדה לבחירת שופטים נציבות תלונות הציבור על שופטים 17/11/2009
חוות דעת: נציב תלונות על שופטים