קטגוריות נבחרות

חוזה עבודה

מהו הסכם עבודה?

הסכם עבודה הוא הסכם הנחתם על ידי מעביד ועובד ומפרט את תנאי העסקתו של העובד, חובותיו כלפי המעביד וזכויותיו.

 

חוזה עבודה - סוגים

ככלל, ישנם שלושה סוגים עיקריים של חוזה עבודה: חוזה עבודה לתקופה בלתי מוגבלת (זהו הסוג הרגיל); חוזה עבודה לתקופה מסוימת הקצובה במפורש בחוזה; חוזה עבודה לביצוע משימה מסוימת (לדוגמה התמחות במשרד רואי חשבון).

 

מה יירשם בהסכם עבודה?

הסכם עבודה יכלול בדרך כלל, בין היתר, את פרטי המעביד והעובד; תאריך תחילת העבודה ; תיאור התפקיד ; שכר וזכויות נוספות של העובד; שבוע העבודה; ועוד.

הבהרה והגבלת אחריות: פורטל חוזים נוסד כשירות לציבור בכדי להגביר את המודעות לחשיבות של חתימה על הסכם מסודר. כל המסמכים בפורטל מובאים כדוגמאות כלליות להתרשמות בלבד, הם אינם מהווים משום יעוץ או הצעה להשתמש במסמך כלשהו והם אינם יכולים לשמש עילה לתביעה כלשהי. חוקים, דינים וטפסים משתנים כל העת. על כן, המסמכים באתר עלולים להיות לא מדויקים ו/או לא עדכניים. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום לפני חתימה על כל חוזה. אין להעתיק כל חלק מהאתר ו/או מהלקטים המובאים בו.

כותרת אתר מקור הורד קובץ תאריך הוספה
הסכם אספקת כוח אדם *הבורסה לניירות ערך 16/03/2012
הסכם סיום העסקה / סיום יחסי עבודה חוזים 09/07/2009
הסכם עבודה אישי - הודעה על תנאי עבודה חוזים 09/07/2009
הסכם עבודה אישי מזכירה ההסתדרות הרפואית בישראל 09/07/2009
הסכם עבודה להעסקת מטפלת nannys 06/08/2009
הסכם עבודה למטפלת תפוז 12/07/2009
הסכם עבודה קיבוצי אגד 04/08/2009
כותרת אתר מקור הורד קובץ תאריך הוספה
התחייבות לשמירה על סודיות - עובד האוניברסיטה העברית 26/08/2009
חוזה הלוואה לעובד רו"ח בחרי ושות' 04/08/2009
חוזה העסקה עובד זר, סיעוד job-center 12/07/2009
מדריך: חוק פנסיה חובה ההסתדרות החדשה 30/07/2009
חוזה עבודה הוא הסכם הנחתם על ידי מעביד ועובד ומפרט את תנאי העסקתו של העובד, חובותיו כלפי המעביד וזכויותיו. ככלל, ישנם שלושה סוגים עיקריים של חוזה עבודה: חוזה לתקופה בלתי מוגבלת (זהו הסוג הרגיל); חוזה לתקופה מסוימת; וחוזה לביצוע משימה מסוימת.