קטגוריות נבחרות

הסכם שותפות

מהי שותפות?

שותפות היא "חבר בני האדם שהתקשרו בקשרי שותפות". במילים אחרות, שותפות נוצרת כאשר שני אנשים או יותר מחליטים לפעול יחד למטרה עסקית משותפת. שותפות יכולה להיות רשומה או לא רשומה. בנוסף שותפות יכולה להיות כללית או מוגבלת.

 

שותף, שותף מוגבל ושותף כללי

כל אדם שמתקשר עם אחר/ים בקשרי שותפות הוא ""שותף". אדם או תאגיד אשר האחריות שלו לחיוביה של השותפות מוגבלת לסכום מסוים נקרא "שותף מוגבל". אדם או תאגיד שאינו שותף מוגבל נקרא "שותף כללי" ואחריותו חלה על כל חיוביה של השותפות.

 

שותפות לעומת חברה בע"מ

ההבדל העיקרי בין שותפות לבין חברה בע"מ הוא ששותפים בשותפות עלולים להיות חבים בחובותיה של השותפות (גם אם לא מתקיימות הסיטואציות המיוחדות שבהן מורם מסך ההתאגדות בחברה בע"מ). בנוסף, במקרים מסויימים, שותפים בשותפות עלולים להיות חבים לחובות שיצר שותף אחר.

 

מספר החברים בשותפות

על פי פקודת השותפויות, מספר השותפים בשותפות לא יעלה על 20 (למעט בשותפות של עורכי דין, רואי חשבון ומקרים בהם התיר זאת שר המשפטים).

 

הבהרה והגבלת אחריות: פורטל חוזים נוסד כשירות לציבור בכדי להגביר את המודעות לחשיבות של חתימה על הסכם מסודר. כל המסמכים בפורטל מובאים כדוגמאות כלליות להתרשמות בלבד, הם אינם מהווים משום יעוץ או הצעה להשתמש במסמך כלשהו והם אינם יכולים לשמש עילה לתביעה כלשהי. חוקים, דינים וטפסים משתנים כל העת. על כן, המסמכים באתר עלולים להיות לא מדויקים ו/או לא עדכניים. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום לפני חתימה על כל חוזה. אין להעתיק כל חלק מהאתר ו/או מהלקטים המובאים בו.

כותרת אתר מקור הורד קובץ תאריך הוספה
הסכם ייסוד שותפות דוגמאות חוזים 09/07/2009
הסכם ייסוד שותפות מוגבלת *הבורסה לניירות ערך 09/07/2009
הסכם ייסוד שותפות מוגבלת *הבורסה לניירות ערך 09/07/2009
הסכם שותפות מוגבלת *הבורסה לניירות ערך 16/03/2012
הסכם שותפות מוגבלת *הבורסה לניירות ערך 16/03/2012
הסכם שותפות מוגבלת *הבורסה לניירות ערך 16/03/2012
הסכם שותפות מוגבלת *הבורסה לניירות ערך 16/03/2012
כותרת אתר מקור הורד קובץ תאריך הוספה
הסכם שותפות מוגבלת *הבורסה לניירות ערך 16/03/2012
הסכם שותפות מוגבלת *הבורסה לניירות ערך 16/03/2012
הסכם שותפות מוגבלת *הבורסה לניירות ערך 16/03/2012
הסכם שותפות מוגבלת *הבורסה לניירות ערך 16/03/2012
הסכם שותפות מוגבלת *הבורסה לניירות ערך 16/03/2012
חוזה שותפות מוגבלת *הבורסה לניירות ערך 16/03/2012
טופס בקשה לקבלת נסח חברה/שותפות משרד המשפטים 12/07/2009
טופס בקשה לרישום שותפות משרד המשפטים 12/07/2009
הסכם שותפות