קטגוריות נבחרות

הסכמי חברות ועסקים

מהם הסכמי חברות ועסקים?

הסכם חברות או הסכם עסקים יכול לכלול הסכם הנחתם על ידי שותפים עסקיים או יזמים או מקימי חברה לבין עצמם או לבין גופים מממנים או גופים ממשלתיים ומפרט תנאי ההתקשרות והשותפות, זכויות וחובות הצדדים.

 

הסכם חברות - סוגים

ישנם מספר סוגים של הסכם חברות: הסכם מייסדים בין מייסדים המעוניינים בהקמת חברה; תקנון חברה; הסכם שותפות בין שותפים המעוניינים להקים עסק; הסכם הלוואה בין חברה או שותפות לבין גוף מממן; הסכם ערבות.

 

מה יירשם בהסכמי חברות ועסקים?

הסכמי חברות ועסקים יכללו בדרך כלל, בין היתר, את פרטי הצדדים; פרטי חלוקת הזכויות והחובות בין הצדדים; תיאור החברה או העסק ; תנאי החזר ההלוואה אם נלקחה ועוד.

 

הבהרה והגבלת אחריות: פורטל חוזים נוסד כשירות לציבור בכדי להגביר את המודעות לחשיבות של חתימה על הסכם מסודר. כל המסמכים בפורטל מובאים כדוגמאות כלליות להתרשמות בלבד, הם אינם מהווים משום יעוץ או הצעה להשתמש במסמך כלשהו והם אינם יכולים לשמש עילה לתביעה כלשהי. חוקים, דינים וטפסים משתנים כל העת. על כן, המסמכים באתר עלולים להיות לא מדויקים ו/או לא עדכניים. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום לפני חתימה על כל חוזה. אין להעתיק כל חלק מהאתר ו/או מהלקטים המובאים בו.

כותרת אתר מקור הורד קובץ תאריך הוספה
Israeli Limited Partnership Agreement Sample משרד המשפטים 21/10/2011
Israeli Limited Partnership Agreement Sample חוזים 21/10/2011
בקשה לרישום חברת יחיד אזרח ותושב ישראל במסלול מהיר - 1,000 מניות מתוך 1,000,000 (כולל תקנון) משרד המשפטים 14/03/2011
בקשה לרישום חברת יחיד אזרח ותושב ישראל במסלול מהיר - 100 מניות מתוך 1,000 (כולל תקנון חברה) משרד המשפטים 14/03/2011
בקשה לרישום חברת יחיד אזרח ותושב ישראל במסלול מהיר - 1,000 מניות מתוך 1,000 (כולל תקנון) [לא ידוע] 14/03/2011
הסכם הלוואה שישה צבעים 02/08/2009
הסכם הלוואה רימונים 04/08/2009
כותרת אתר מקור הורד קובץ תאריך הוספה
הסכם העמדת בטוחות לפרעון אג"ח *הבורסה לניירות ערך 09/07/2009
הסכם ייסוד שותפות דוגמאות חוזים 09/07/2009
הסכם ייסוד שותפות מוגבלת *הבורסה לניירות ערך 09/07/2009
הסכם ייסוד שותפות מוגבלת *הבורסה לניירות ערך 09/07/2009
הסכם להפעלת תכנית נסיונית המוסד לביטוח לאומי 09/07/2009
הסכם להקמת מיזם משותף משרד החינוך 09/07/2009
הסכם להשקעה בסרט קרן הקולנוע הישראלי 27/07/2009
הסכם לייסוד חברה [לא ידוע] 02/08/2009
הסכם לייסוד קרן השקעות *הבורסה לניירות ערך 09/07/2009
הסכם לייסוד קרן השקעות *הבורסה לניירות ערך 09/07/2009
הסכם לייסוד קרן השקעות *הבורסה לניירות ערך 09/07/2009
הסכם לקבלת שירותי בדיקה והערכות שווי של תאגידים ושל קניין רוחני משרד המסחר והתעשייה 19/08/2009
הסכם לשיתוף פעולה [מאגד, קונסורציום] משרד המסחר והתעשייה 09/07/2009
הסכם לתיקון שטר נאמנות *הבורסה לניירות ערך 09/07/2009
הסכם מכר מניות [חברה ציבורית] *הבורסה לניירות ערך 09/07/2009
הסכם מכר מניות [חברה ציבורית] *הבורסה לניירות ערך 09/07/2009
הסכם מכר מניות [חברה ציבורית] *הבורסה לניירות ערך 09/07/2009
הסכם סודיות | NDA דוגמאות חוזים 26/08/2009
הסכם סודיות | NDA מכללת אפקה 26/08/2009
הסכם סודיות | NDA - פיתוח פטנט מקביט בע"מ 26/08/2009
הסכם עשיית שוק *הבורסה לניירות ערך 09/07/2009
הסכם שירותים [הערכות שווי של חברות וקניין רוחני] משרד המסחר והתעשייה 09/07/2009
חוזה הלוואה לעסק [עם ערבים] קרן הגליל 04/08/2009
טופס הגשת מסמכים לרישום חברה משרד המשפטים 14/03/2011
כתב התחייבות לשמירת סודיות בטרם מצגת | NDA פורטל קהילות 27/07/2009
כתב סודיות לפני התקשרות בעסקה DSY 27/07/2009
כתב ערבות - עסקי דוגמאות חוזים 12/08/2009
כתב ערבות [צמוד למדד] משרד המסחר והתעשייה 04/08/2009
כתב ערבות אישית לטובת ספק עבור קבלת סחורה ו/או ציוד TZAG 04/08/2009
כתב ערבות אישית לטובת ספק עבור קבלת סחורה ו/או ציוד nana10 04/08/2009
כתב ערבות בלתי חוזרת רו"ח בחרי ושות' 04/08/2009
כתב ערבות לספק עבור אספקת מוצרים דוגמאות חוזים 12/08/2009
כתב שמירת סודיות - ספק ועובדי ספק משרד האוצר 26/08/2009
ערבות אישית מפרק / נאמן / כונס משרד המשפטים 12/08/2009
רשימת תיוג לרישום חברה משרד המשפטים 14/03/2011
שטר חוב להסכם הלוואה מגדל שוקי הון 12/08/2009
שטר חוב עסקי (ספק-לקוח) צמוד למדד עם ערבים דוגמאות חוזים 12/08/2009
תקנון התאגדות *הבורסה לניירות ערך 02/08/2009
תקנון חברה *הבורסה לניירות ערך 02/08/2009
תקנון חברה *הבורסה לניירות ערך 02/08/2009
תקנון חברה *הבורסה לניירות ערך 02/08/2009
תקנון חברה ציבורית *הבורסה לניירות ערך 02/08/2009
פורטל חוזים - מאגר דוגמאות ההסכמים והחוזים הגדול ביותר בישראל, ריכז עבורכם מאות דוגמאות של הסכמים וחוזים בכל נושאי החיים. החוזים וההסכמים המופיעים בפורטל נבחרו בקפידה ועברו סינון על ידי משרד עורכי דין המתמחה בחוזים.