קטגוריות נבחרות

הסכם סודיות

מהו הסכם סודיות?

הסכם סודיות הוא הסכם הנחתם בין בעל המידע לבין מקבל המידע ומפרט את אופן גילוי המידע והגבלת חשיפתו, החובות והזכויות של הצדדים זה כלפי זה.

 

סוגים נפוצים של הסכם סודיות

הסכמי סודיות הנפוצים ביותר הם בין יזם או בעל רעיון לבין משקיע פוטנציאלי, בין חברה ו/או מעביד לבין עובד, בין ממציא פטנט לבין עורך הפטנט.

 

מה יירשם בהסכם סודיות?

הסכם סודיות יכלול בדרך כלל, בין היתר, את פרטי הצדדים; אופן חשיפת המידע; מטרת השימוש במידע; תנאי ההסכם; זכויות וחובות נוספות של הצדדים ועוד.

 

הבהרה והגבלת אחריות: פורטל חוזים נוסד כשירות לציבור בכדי להגביר את המודעות לחשיבות של חתימה על הסכם מסודר. כל המסמכים בפורטל מובאים כדוגמאות כלליות להתרשמות בלבד, הם אינם מהווים משום יעוץ או הצעה להשתמש במסמך כלשהו והם אינם יכולים לשמש עילה לתביעה כלשהי. חוקים, דינים וטפסים משתנים כל העת. על כן, המסמכים באתר עלולים להיות לא מדויקים ו/או לא עדכניים. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום לפני חתימה על כל חוזה. אין להעתיק כל חלק מהאתר ו/או מהלקטים המובאים בו.

כותרת אתר מקור הורד קובץ תאריך הוספה
הסכם סודיות | NDA דוגמאות חוזים 26/08/2009
הסכם סודיות | NDA מכללת אפקה 26/08/2009
הסכם סודיות | NDA - פיתוח פטנט מקביט בע"מ 26/08/2009
התחייבות לשמירה על סודיות - עובד האוניברסיטה העברית 26/08/2009
כתב התחייבות לשמירת סודיות בטרם מצגת | NDA פורטל קהילות 27/07/2009
כתב שמירת סודיות - ספק ועובדי ספק משרד האוצר 26/08/2009