קטגוריות נבחרות

הסכם קבלנות | חוזה קבלן

חוזה קבלנות

הסכם קבלנות הוא הסכם לעשיית מלאכה או למתן שירות בשכר, שבו איש המקצוע (הקבלן) איננו עובד של הלקוח (המזמין). חוק חוזה קבלנות חל על חוזי מלאכה ושירותים רבים ומגוונים, כגון הסכם בניה, הסכם לתיקון רכב, הסכמי שיפוץ, הסכמי עיצוב פנים, הסכמי אדריכלות ועוד.

 

סוגי הסכמי קבלנות

ניתן לחלק הסכמי קבלנות לשלושה סוגים עיקריים : הסכם שבו נקבע מראש מחיר כולל וסופי שישולם לקבלן עבור כל העבודות עד השלמתן ("הסכם פאושלי"); הסכם שבו התשלום לקבלן מחושב לפי כמויות החומרים והעבודה ("הסכם למדידה"); והסכם שבו מתחייב הקבלן להעמיד למזמין כמות של כלים ועובדים לפרק זמן מוסכם ("הסכם לפי זמן עבודה").

למד עוד: חשיבות הסיווג של הסכמי קבלנות.

 

תוכן חוזה קבלנות

בהתאם ל- חוק חוזה קבלנות, החיובים העיקריים של הצדדים של הסכם קבלנות הם: "הקבלן חייב לעשות את המלאכה או לתת את השירות, והמזמין חייב לשלם את השכר, הכל לפי המוסכם בין הצדדים". החוק קובע כללים מיוחדים החלים על הסכמי קבלנות למיניהם, ובהן הוראה כי "לקבלן תהא זכות עיכבון על נכס שמסר לו המזמין לביצוע מלאכתו או למתן שירותו, כדי תשלום הסכומים המגיעים לו מן המזמין עקב עסקת הקבלנות" (סע' 5), אלא אם כן משתמעת כוונה אחרת מההסכם.

למד עוד: זכות העכבון בהסכם קבלנות.

 

הבהרה והגבלת אחריות: פורטל חוזים נוסד כשירות לציבור בכדי להגביר את המודעות לחשיבות של חתימה על הסכם מסודר. כל המסמכים בפורטל מובאים כדוגמאות כלליות להתרשמות בלבד, הם אינם מהווים משום יעוץ או הצעה להשתמש במסמך כלשהו והם אינם יכולים לשמש עילה לתביעה כלשהי. חוקים, דינים וטפסים משתנים כל העת. על כן, המסמכים באתר עלולים להיות לא מדויקים ו/או לא עדכניים. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום לפני חתימה על כל חוזה. אין להעתיק כל חלק מהאתר ו/או מהלקטים המובאים בו.

כותרת אתר מקור הורד קובץ תאריך הוספה
הסכם אדריכל חוזים 27/05/2010
הסכם לביצוע עבודות שיפוצים | עבודות בניה דוגמאות חוזים 27/07/2009
הסכם להתקנת מערכות גילוי וכיבוי אש רשות המיסים 28/07/2009
הסכם לטיפול במפגע סביבתי משרד האוצר 28/07/2009
הסכם למתן שירותי הסעות המשרד לקליטת עליה 04/08/2009
הסכם למתן שירותי תכנון ופיקוח על עבודות בניה חוזה מתכנן מפקח 05/12/2012
הסכם קבלנות [הפעלה וניהול של מוקד מידע עסקי] המשרד לקליטת עליה 09/07/2009
כותרת אתר מקור הורד קובץ תאריך הוספה
הסכם קבלנות [ניהול ותפעול של בי"ס מקצועי] משרד המסחר והתעשייה 09/07/2009
הסכם קבלנות לבניית בניין מגורים משרד המשפטים 19/08/2009
הסכם שיפוץ - הסכם לעבודות שיפוצים ו/או תוספות בנייה מידרג 06/10/2009
הסכם שירותי הסעות משרד הבריאות 04/08/2009
שיפוץ הבית - הסכם לביצוע ביצוע עבודות ריצוף וכלים סניטריים Adira 12/07/2009
שיפוץ הבית - הסכם לביצוע עבודות טיח וצביעה Adira 12/07/2009
שיפוץ הבית - הסכם לביצוע עבודות צביעה פורטל קהילות 27/07/2009
שיפוץ הבית - הסכם עם קבלן בניה Adira 12/07/2009
שיפוץ הבית | בניה - הסכם לביצוע עבודות איטום Adira 12/07/2009
שיפוץ ובניה - הסכם עם מפקח צמוד באתר בניה Adira 12/07/2009
הסכמים וחוזים מסוגים שונים מלווים כל שלב בחיים שלנו, החל מהסכם שכירות לדירה דרך הסכם לרכישת מכונית, הסכם עם אולם אירועים בנוגע לחתונה או לברית, הסכם יחסי ממון בין בני זוג טריים, הסכם לרכישת דירה ועד צוואה.