קטגוריות נבחרות

הסכם שירותים

מהו הסכם שירותים?

הסכם שירותים הוא הסכם הנחתם בין מזמין עבודה או לקוח לבין איש מקצוע (נותן שירותים) המפרט את התנאים, החובות והזכויות של הצדדים זה כלפי זה.

 

סוגים נפוצים של הסכמי שירותים

הסכמי שירותים הם קרוב לוודאי ההסכמים הנפוצים ביותר וכוללים כל הסכם שעניינו מתן שירות מקצועי, כגון הסכם עם אדריכל, מעצב, עורך דין, רואה חשבון, וכדומה.

 

מה יירשם בהסכם שירותים?

הסכם שירותים יכלול בדרך כלל, בין היתר, את פרטי הלקוח ונותן השירותים (איש המקצוע); תיאור העבודה; מועד תחילת וסיום העבודה; התמורה ותנאי תשלום; זכויות וחובות של הצדדים; ועוד.

 

הבהרה והגבלת אחריות: פורטל חוזים נוסד כשירות לציבור בכדי להגביר את המודעות לחשיבות של חתימה על הסכם מסודר. כל המסמכים בפורטל מובאים כדוגמאות כלליות להתרשמות בלבד, הם אינם מהווים משום יעוץ או הצעה להשתמש במסמך כלשהו והם אינם יכולים לשמש עילה לתביעה כלשהי. חוקים, דינים וטפסים משתנים כל העת. על כן, המסמכים באתר עלולים להיות לא מדויקים ו/או לא עדכניים. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום לפני חתימה על כל חוזה. אין להעתיק כל חלק מהאתר ו/או מהלקטים המובאים בו.

כותרת אתר מקור הורד קובץ תאריך הוספה
הסכם איחסון | הסכם אחסנה מחסני מאיה 25/04/2010
הסכם איחסון | הסכם אחסנה אביה שירותי אחסנה 25/04/2010
הסכם בין צלם לדוגמן/דוגמנית PhotoLight 27/07/2009
הסכם הפצה ושיווק לא בלעדי אס.די.אס. בע"מ 28/04/2011
הסכם הפקה לסרט תעודה הרשות השנייה 28/04/2011
הסכם יעוץ ארגון כנס משרד התשתיות הלאומיות 04/08/2009
הסכם להפעלת תכנית נסיונית המוסד לביטוח לאומי 09/07/2009
כותרת אתר מקור הורד קובץ תאריך הוספה
הסכם להתקנה תמיכה והטמעה של תוכנה משרד החינוך 27/07/2009
הסכם להתקנת מערכות גילוי וכיבוי אש רשות המיסים 28/07/2009
הסכם לטיפול במפגע סביבתי משרד האוצר 28/07/2009
הסכם למתן שירותי הסעות המשרד לקליטת עליה 04/08/2009
הסכם למתן שירותי צילום בקבלנות המשרד לקליטת עליה 27/07/2009
הסכם למתן שירותי תכנון ופיקוח על עבודות בניה חוזה מתכנן מפקח 05/12/2012
הסכם למתן שירותים משפטיים מינהל מקרקעי ישראל 27/07/2009
הסכם לצילום אירוע Mit4Mit 27/07/2009
הסכם לקבלת שירות הפגשה עם קניינים המכון הישראלי לייצוא 27/07/2009
הסכם לקבלת שירותי בדיקה והערכות שווי של תאגידים ושל קניין רוחני משרד המסחר והתעשייה 19/08/2009
הסכם לקבלת שירותי הפקת כנס שירות בתי הסוהר 27/07/2009
הסכם לקבלת שירותי יחצי ציבור המשרד לקליטת עליה 28/07/2009
הסכם לקבלת שירותי רופא פסיכיאטר מומחה שירות בתי הסוהר 27/07/2009
הסכם לקבלת שירותים משפטיים משרד התחבורה 28/07/2009
הסכם לקבלת שירותים משפטיים (עורכי דין) מינהל מקרקעי ישראל 21/07/2009
הסכם לרכישת שירותי חניה דוגמאות חוזים 27/07/2009
הסכם מפיץ עצמאי Nu Skin 28/04/2011
הסכם שירות למעלית אמיקופ בע"מ 12/07/2009
הסכם שירות למעלית Adira 09/07/2009
הסכם שירותי דפוס רשות המיסים 07/08/2009
הסכם שירותי הסעות משרד הבריאות 04/08/2009
הסכם שירותי הסעות משרד הבריאות 04/08/2009
הסכם שירותי צילום המשרד לקליטת עליה 07/08/2009
הסכם שירותי צילום המשרד לקליטת עליה 07/08/2009
הסכם שירותים [ארכיון, אחסון מסמכים] משרד המסחר והתעשייה 09/07/2009
הסכם שירותים [ביצוע מחקר] משרד המסחר והתעשייה 09/07/2009
הסכם שירותים [דוברות וייעוץ תקשורתי] המשרד לקליטת עליה 09/07/2009
הסכם שירותים [הוראה, הדרכה, הכשרה] משרד המסחר והתעשייה 12/07/2009
הסכם שירותים [הוראה, הדרכה, הכשרה] משרד המסחר והתעשייה 09/07/2009
הסכם שירותים [הערכות שווי של חברות וקניין רוחני] משרד המסחר והתעשייה 09/07/2009
הסכם שירותים [מרכז שירות ותמיכה טלפוני, שירותי הדפסה מרחוק, סריקת מסמכים, ארכיון] משרד המסחר והתעשייה 09/07/2009
הסכם שירותים [עורך דין, שירותים משפטיים] מינהל מקרקעי ישראל 09/07/2009
הסכם שירותים [עריכה, תרגום, בחינה, בדיקת מבחנים] משרד המסחר והתעשייה 09/07/2009
הסכם שירותים [ראיית חשבון] משרד המסחר והתעשייה 09/07/2009
הסכם שירותים ארגון נופש מאורגן משרד התשתיות הלאומיות 04/08/2009
הסכם שירותים למתן שירותי הסעה | הסעות משרד הבריאות 27/07/2009
חוזה למתן שירותי הסעות רשות השידור 04/08/2009
חוזה למתן שירותי נקיון רשות המיסים 04/08/2009
חוזה למתן שירותי נקיון משרד המסחר והתעשייה 28/07/2009
הסכמים וחוזים מסוגים שונים מלווים כל שלב בחיים שלנו, החל מהסכם שכירות לדירה דרך הסכם לרכישת מכונית, הסכם עם אולם אירועים בנוגע לחתונה או לברית, הסכם יחסי ממון בין בני זוג טריים, הסכם לרכישת דירה ועד צוואה.