קטגוריות נבחרות

חוזה שכירות

חוזה שכירות
חוזה שכירות מסדיר את זכויות חובות המשכיר והשוכר. חוזה שכירות יפרט את פרטי הצדדים, הנכס המושכר, תקופת השכירות, התמורה והתחייבויות וזכויות נוספות.

חוזה שכירות בלתי מוגנת
חוזה שכירות בלתי מוגנת הוא הסכם שלא עליו חוק הגנת הדייר, שהינו חוק המקנה לשוכר נכס זכויות מיוחדות, לרבות זכות להחזיק בנכס בפועל כל ימי חייו מבלי שניתן לפנותו, אלא בדרכים הקבועות בחוק.

חוזה שכירות משנה
חוזה שכירות משנה הינו הסכם שנכרת בין שוכר של נכס לבין צד שלישי (שאינו המשכיר), שבו משכיר השוכר לצד השלישי את הנכס או חלק ממנו.

 

הבהרה והגבלת אחריות: פורטל חוזים נוסד כשירות לציבור בכדי להגביר את המודעות לחשיבות של חתימה על הסכם מסודר. כל המסמכים בפורטל מובאים כדוגמאות כלליות להתרשמות בלבד, הם אינם מהווים משום יעוץ או הצעה להשתמש במסמך כלשהו והם אינם יכולים לשמש עילה לתביעה כלשהי. חוקים, דינים וטפסים משתנים כל העת. על כן, המסמכים באתר עלולים להיות לא מדויקים ו/או לא עדכניים. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום לפני חתימה על כל חוזה. אין להעתיק כל חלק מהאתר ו/או מהלקטים המובאים בו.

כותרת אתר מקור הורד קובץ תאריך הוספה
הארכת הסכם שכירות, הסכם להארכת שכירות חוזים 09/07/2009
הסכם להארכת שכירות חוזים 08/02/2011
הסכם שכירות בלתי מוגנת דוגמאות חוזים 27/07/2009
הסכם שכירות בלתי מוגנת דוגמאות חוזים 27/07/2009
הסכם שכירות בלתי מוגנת למבנה מסחרי (כולל שירותי ניקיון ותחזוקה) חוזים 25/10/2011
הסכם שכירות בלתי מוגנת – משפט עברי דין תורה 04/08/2009
הסכם שכירות בלתי מוגנת (2) דוגמאות חוזים 27/07/2009
כותרת אתר מקור הורד קובץ תאריך הוספה
הסכם שכירות בלתי מוגנת [עם ערבים] המשרד לקליטת עליה 09/07/2009
הסכם שכירות בלתי מוגנת לעסק חוזים 25/10/2011
הסכם שכירות בלתי מוגנת משרדים משרד מבקר המדינה 24/10/2011
הסכם שכירות למבנה מסחרי חוזים 25/10/2011
הסכם שכירות משנה הסכמים 27/07/2009
חוזה להארכת הסכם שכירות חוזים 08/02/2011
חוזה להארכת חוזה שכירות פסגות רום 09/07/2009
חוזה שכירות בלתי מוגנת לבית עסק דוגמאות חוזים 06/08/2009
טופס שטר ביטול שכירות חוזים 12/07/2009
טופס שטר העברת זכות שכירות משרד המשפטים 12/07/2009
טופס שטר העברת זכות שכירות משרד המשפטים 12/07/2009
טופס שטר שכירות משרד המשפטים 12/07/2009
מאמר: שכירות - שטר חוב פינוי שוכר 20/01/2010
שטר חוב לכל מטרה צמוד לדולר עם ערבים חוזים 27/07/2009
שטר חוב לכל מטרה צמוד למדד עם ערבים חוזים 26/07/2009
שטר חוב סטנדרטי להסכם שכירות (דואר ישראל) עם הצמדה למדד חוזים 24/02/2012
שטר חוב סטנדרטי להסכם שכירות (דואר ישראל) עם הצמדה למדד וערבים חוזים 24/02/2012
שטר חוב סטנדרטי להסכם שכירות (דואר ישראל) עם ערבים חוזים 24/02/2012
שטרי חוב להסכם שכירות פינוי שוכר 12/08/2009
מהי שכירות? שכירות היא זכות שהוקנתה בתמורה להחזיק בנכס ולהשתמש בו שלא לצמיתות. הסכם שכירות מפרט את התנאים שבהם הושכר הנכס והוא יכלול בדרך כלל, בין היתר, את פרטי הצדדים, תאור של הנכס, תקופת השכירות, התמורה והתחייבויות וזכויות של הצדדים.