קטגוריות נבחרות

ערבות | כתב ערבות

מהי ערבות?
חוזה בין שלושה צדדים שבו הצד הראשון (הערב) מתחייב לקיים את התחייבותו של הצד השני (החייב) כלפי הצד השלישי (מקבל הערבות).
[סעיף 1 לחוק הערבות]

כתב ערבות בחוזה שכירות
התחייבות בכתב של צד שלישי לקיים כלפי בעל הנכס התחייבויות של השוכר על פי הסכם השכירות.

כתב ערבות על גבי שטר חוב

המונח שטר חוב מתייחס בדרך כלל להתחייבות חתומה בכתב של אדם לשלם לאדם אחר ללא תנאי סכום כסף מסוים מייד עם דרישה או  במועד עתידי כלשהו הקבוע מראש.
[הגדרת שטר חוב בסעיף 84 לפקודת השטרות]

הבהרה והגבלת אחריות: פורטל חוזים נוסד כשירות לציבור בכדי להגביר את המודעות לחשיבות של חתימה על הסכם מסודר. כל המסמכים בפורטל מובאים כדוגמאות כלליות להתרשמות בלבד, הם אינם מהווים משום יעוץ או הצעה להשתמש במסמך כלשהו והם אינם יכולים לשמש עילה לתביעה כלשהי. חוקים, דינים וטפסים משתנים כל העת. על כן, המסמכים באתר עלולים להיות לא מדויקים ו/או לא עדכניים. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום לפני חתימה על כל חוזה. אין להעתיק כל חלק מהאתר ו/או מהלקטים המובאים בו.

כותרת אתר מקור הורד קובץ תאריך הוספה
כתב ערבות - עסקי דוגמאות חוזים 12/08/2009
כתב ערבות [צמוד למדד] משרד המסחר והתעשייה 04/08/2009
כתב ערבות אישית לטובת ספק עבור קבלת סחורה ו/או ציוד TZAG 04/08/2009
כתב ערבות אישית לטובת ספק עבור קבלת סחורה ו/או ציוד nana10 04/08/2009
כתב ערבות לספק עבור אספקת מוצרים דוגמאות חוזים 12/08/2009
ערבות בנקאית למכרז מכבי בריאות 12/08/2009
ערבות בנקאית לקיום הסכם או מכרז מרכז מיפוי ישראל 12/08/2009
כתב ערבות | חוזה ערבות