קטגוריות נבחרות

הסכמים שוק ההון

הסכמים שוק ההון

 

 

הבהרה והגבלת אחריות: פורטל חוזים נוסד כשירות לציבור בכדי להגביר את המודעות לחשיבות של חתימה על הסכם מסודר. כל המסמכים בפורטל מובאים כדוגמאות כלליות להתרשמות בלבד, הם אינם מהווים משום יעוץ או הצעה להשתמש במסמך כלשהו והם אינם יכולים לשמש עילה לתביעה כלשהי. חוקים, דינים וטפסים משתנים כל העת. על כן, המסמכים באתר עלולים להיות לא מדויקים ו/או לא עדכניים. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום לפני חתימה על כל חוזה. אין להעתיק כל חלק מהאתר ו/או מהלקטים המובאים בו.

כותרת אתר מקור הורד קובץ תאריך הוספה
הסכם לייסוד קרן להשקעות בנאמנות *הבורסה לניירות ערך 16/03/2012
הסכם לייסוד קרן להשקעות בנאמנות *הבורסה לניירות ערך 16/03/2012
הסכם למכירת מניות *הבורסה לניירות ערך 16/03/2012
הסכם למכירת מניות *הבורסה לניירות ערך 16/03/2012
הסכם נאמנות *הבורסה לניירות ערך 16/03/2012
הסכם עשיית שוק *הבורסה לניירות ערך 16/03/2012
הסכמים שוק ההון