קטגוריות נבחרות

שטר חוב

מהו שטר חוב?
שטר חוב הוא התחייבות חתומה בכתב של אדם לשלם לאדם אחר סכום כסף מסוים מייד עם דרישה או במועד קבוע מראש. בחוזי שכירות שטר חוב הוא התחייבות בכתב של השוכר לשלם למשכיר את הסכום הנקוב בשטר חוב מייד עם דרישתו הראשונה. שטר חוב מאפשר למשכיר לפתוח מייד כנגד השוכר הליכי הוצאה לפועל ללא הגשת תביעה לבית המשפט

האבחנה בין סוגים של שטרי חוב
האבחנה העיקרית היא בין שטרי חוב סחירים לבלתי סחירים. שטר חוב סחיר יכול מקבל השטר (למשל, המשכיר) להעביר או להסב את השטר לאדם אחר. כאשר אותו אדם קיבל את השטר בתום לב ובתמורה יכול להיווצר לנותן השטר (השוכר) קושי ממשי להתנגד למימושו. שטרי חוב בלתי סחירים לא ניתן להעביר או להסב.


מנגנוני הצמדה בשטרי חוב
שטרי חוב יכולים להיות צמודים או בלתי צמודים. שטרי חוב צמודים נחלקים בעיקר לשטרות הצמודים למדד המחירים לצרכן או לשטרות הצמודים לשער היציג של הדולר. בדרך כלל צורת ההצמדה תיקבע בהתאם למטבע שבו מבוצעים תשלומים בהתאם להסכם העיקרי בין הצדדים.

הבהרה והגבלת אחריות: פורטל חוזים נוסד כשירות לציבור בכדי להגביר את המודעות לחשיבות של חתימה על הסכם מסודר. כל המסמכים בפורטל מובאים כדוגמאות כלליות להתרשמות בלבד, הם אינם מהווים משום יעוץ או הצעה להשתמש במסמך כלשהו והם אינם יכולים לשמש עילה לתביעה כלשהי. חוקים, דינים וטפסים משתנים כל העת. על כן, המסמכים באתר עלולים להיות לא מדויקים ו/או לא עדכניים. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום לפני חתימה על כל חוזה. אין להעתיק כל חלק מהאתר ו/או מהלקטים המובאים בו.

כותרת אתר מקור הורד קובץ תאריך הוספה
מאמר: שכירות - שטר חוב פינוי שוכר 20/01/2010
שטר חוב להסכם הלוואה מגדל שוקי הון 12/08/2009
שטר חוב לכל מטרה צמוד לדולר עם ערבים חוזים 27/07/2009
שטר חוב לכל מטרה צמוד למדד עם ערבים חוזים 26/07/2009
שטר חוב מסטודנט למוסד השכלה גבוהה מכללת גליל מערבי 12/08/2009
שטר חוב סטנדרטי להסכם שכירות (דואר ישראל) עם הצמדה למדד חוזים 24/02/2012
שטר חוב סטנדרטי להסכם שכירות (דואר ישראל) עם הצמדה למדד וערבים חוזים 24/02/2012
כותרת אתר מקור הורד קובץ תאריך הוספה
שטר חוב סטנדרטי להסכם שכירות (דואר ישראל) עם ערבים חוזים 24/02/2012
שטר חוב עם ערבים TZAG 15/12/2010
שטר חוב עסקי (ספק-לקוח) צמוד למדד עם ערבים דוגמאות חוזים 12/08/2009
שטרי חוב להסכם שכירות פינוי שוכר 12/08/2009
שטר חוב ,המונח שטר חוב מתייחס בדרך כלל להתחייבות חתומה בכתב של אדם לשלם לאדם אחר ללא תנאי סכום כסף מסוים מייד עם דרישה או במועד עתידי כלשהו הקבוע מראש.התחייבות בכתב של השוכר לשלם לבעל הנכס את הסכום הנקוב בשטר חוב מייד עם דרישתו הראשונה.