קטגוריות נבחרות

הסכם מכר

מהו מכר?

"מכר" הוא הקנייה של נכס לאדם אחר תמורת מחיר (לדוגמה הסכם למכירת מכונית). בהתאם לחוק המכר, התשכ"ח-1968, החיובים העיקריים של

המוכר הם, בין היתר, למסור לקונה את הממכר ולהעביר לו את הבעלות בו כשהוא נקי מכל שעבוד, עיקול וזכות אחרת של צד שלישי.

חיוביו של המוכר

המוכר ייחשב כמי שלא קיים את חיוביו כלפי הקונה אם מסר לקונה רק חלק מהממכר או כמות גדולה או קטנה מן המוסכם; או נכס שונה או נכס מסוג או תיאור שונה מן המוסכם; או נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל או המסחרי או למטרה מיוחדת המשתמעת מן ההסכם; או נכס שמבחינת סוגו, תיאורו, איכותו או תכונותיו אינו מתאים לדגם או לדוגמה שהוצגו לקונה, זולת אם הוצגו ללא קבלת אחריות להתאמה; או נכס שאינו מתאים מבחינה אחרת למה שהוסכם בין הצדדים.

 

חיוביו של הקונה

החיובים העיקריים של הקונה הם לשלם למוכר את המחיר ולקבל את הממכר. בנוסף חלים על הקונה, בין היתר, חיובים לבדוק את הנכס עם קבלתו, להודיע למוכר על אי-התאמה בנכס, לתת למוכר הזדמנות נאותה לבדוק את הממכר ועוד.

 

 

הבהרה והגבלת אחריות: פורטל חוזים נוסד כשירות לציבור בכדי להגביר את המודעות לחשיבות של חתימה על הסכם מסודר. כל המסמכים בפורטל מובאים כדוגמאות כלליות להתרשמות בלבד, הם אינם מהווים משום יעוץ או הצעה להשתמש במסמך כלשהו והם אינם יכולים לשמש עילה לתביעה כלשהי. חוקים, דינים וטפסים משתנים כל העת. על כן, המסמכים באתר עלולים להיות לא מדויקים ו/או לא עדכניים. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום לפני חתימה על כל חוזה. אין להעתיק כל חלק מהאתר ו/או מהלקטים המובאים בו.

כותרת אתר מקור הורד קובץ תאריך הוספה
הסכם למכירת גור כלבים או כלב בוגר החוג הישראלי לכלבי רועים 19/08/2009
הסכם למכירת טובין/מיטלטלין/רכוש [תכשיטים] משרד המשפטים 09/07/2009
הסכם למכירת מערכת חנות וירטואלית v-shop 19/08/2009
הסכם למכירת רכב קשת שמאות וייעוץ בע"מ 27/07/2009
הסכם למכירת רכב תפוז 27/07/2009
הסכם למכירת רכב madas 27/07/2009
הסכם לרכישת רכב לפי דין תורה דין תורה 27/07/2009
כותרת אתר מקור הורד קובץ תאריך הוספה
הסכם מתנה - מיטלטלין | רכוש חוזים 04/08/2009
זכרון דברים בדבר קניית ומכירת רכב פורטל קהילות 27/07/2009
"מכר" הוא הקנייה של נכס לאדם אחר תמורת מחיר.החיובים העיקריים של המוכר הם, בין היתר, למסור לקונה את הממכר ולהעביר לו את הבעלות בו כשהוא נקי מכל שעבוד, עיקול וזכות אחרת של צד שלישי.