קטגוריות נבחרות

טפסים בנושא חברות ושותפויות

מדוע טפסים?

טפסים מהווים חלק מרכזי בחיינו. בכל פניה לרשות ציבורית אנחנו נדרשים למלא ולהגיש לרשות טפסים שונים. היכרות מוקדמת עם הטופס הנכון יכולה לחסוך זמן יקר וטרחה מרובה.

היכרות מוקדמת חוסכת זמן וטרחה

 

מדוע פורטל חוזים?

פורטל חוזים - מאגר דוגמאות ההסכמים והחוזים הגדול ביותר בישראל, ריכז עבורכם מאות טפסים שימושיים בנושאים רבים ומגוונים. השקענו מאמץ רב בכדי לרכז עבורכם במקום אחד טפסים הנראים לנו שכיחים וחשובים במיוחד.

כל הטפסים החשובים במקום אחד

הבהרה והגבלת אחריות: פורטל חוזים נוסד כשירות לציבור בכדי להגביר את המודעות לחשיבות של חתימה על הסכם מסודר. כל המסמכים בפורטל מובאים כדוגמאות כלליות להתרשמות בלבד, הם אינם מהווים משום יעוץ או הצעה להשתמש במסמך כלשהו והם אינם יכולים לשמש עילה לתביעה כלשהי. חוקים, דינים וטפסים משתנים כל העת. על כן, המסמכים באתר עלולים להיות לא מדויקים ו/או לא עדכניים. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום לפני חתימה על כל חוזה. אין להעתיק כל חלק מהאתר ו/או מהלקטים המובאים בו.

כותרת אתר מקור הורד קובץ תאריך הוספה
בקשה לרישום חברת יחיד אזרח ותושב ישראל במסלול מהיר - 1,000 מניות מתוך 1,000,000 (כולל תקנון) משרד המשפטים 14/03/2011
בקשה לרישום חברת יחיד אזרח ותושב ישראל במסלול מהיר - 100 מניות מתוך 1,000 (כולל תקנון חברה) משרד המשפטים 14/03/2011
בקשה לרישום חברת יחיד אזרח ותושב ישראל במסלול מהיר - 1,000 מניות מתוך 1,000 (כולל תקנון) [לא ידוע] 14/03/2011
טופס בקשה לקבלת נסח חברה/שותפות משרד המשפטים 12/07/2009
טופס בקשה לרישום חברה (טופס 1) משרד המשפטים 12/07/2009
טופס בקשה לרישום שותפות משרד המשפטים 12/07/2009
טופס דוח הקצאת מניות (טופס 4) משרד המשפטים 12/07/2009
כותרת אתר מקור הורד קובץ תאריך הוספה
טופס דוח שנתי של חברה פרטית (טופס 5) משרד המשפטים 12/07/2009
טופס הגשת מסמכים לרישום חברה משרד המשפטים 14/03/2011
טופס הודעה בדבר ביטול הון המניות הרשום (טופס 8) משרד המשפטים 12/07/2009
טופס הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון (טופס 6) משרד המשפטים 12/07/2009
טופס הודעה על שינוי מען (טופס 9) משרד המשפטים 12/07/2009
טופס הוצאת אישורים לחברות בשפה העברית והאנגלית משרד המשפטים 12/07/2009
טופס הזמנת תעודת התאגדות משוחזרת משרד המשפטים 12/07/2009
טופס העברת מניות (טופס 3 ) משרד המשפטים 12/07/2009
טופס הצהרת דירקטורים ראשונים (טופס 2) משרד המשפטים 12/07/2009
טופס פרטי שעבודים ומשכנתאות (טופס 10) משרד המשפטים 12/07/2009
טופס: הודעה בדבר הגדלת הון (טופס 7) משרד המשפטים 12/07/2009
רשימת תיוג לרישום חברה משרד המשפטים 14/03/2011
פורטל חוזים - מאגר דוגמאות ההסכמים והחוזים הגדול ביותר בישראל